Ford Explorer

Giá thị trường: 2,268,000,000 VNĐ
Chúng tôi bán: 2,198,000,000 VNĐ